MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...
Maskinrensningsspecialisten AB
Kontoret är bemannat vardagar mellan kl 07.00-16.00
Besöksadress: Tosterövägen 21, 125 42, Älvsjö
Telefon: 08 645 99 59, Telefax: 08 645 07 50