Etablerat 1958
Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Service
Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.
 

Historik

För att kunna berätta historien om hur MASAB utvecklats och hur det hela började backar vi tiden till 1950- talet. 1958 -59 arbetade en av grundarna, Sven, med rensmaskiner från ett företag som importerade de första relativt enkla rensmaskinerna från USA till Sverige.

1969 startade och inregistrerade Sven von Hagwitz tillsammans med en kompanjon företaget Maskinrensningsspecialisten AB MASAB. 

Aktiekapitalet användes till att införskaffa maskiner samt ett fordon. Fordonet bestod av en enkel Wolkswagen där baksätet avlägsnades för att på så vis få plats med maskinen. För att kunna bruka och bära dåtidens utrustning krävdes två man. Samtal och nya arbetsorder fick Svens fru ta emot på hemmaplan. (Detta var före mobiltelefonens tidevarv) 

Företaget utvecklades och omsättningen ökade. Arbetsbelastning blev så hög att de kunde börja anställa fler medarbetare redan efter något år, och först då kunde även Sven ta ut lön. 

1972 inköptes det första högtrycksaggregatet som var ett utomordentligt hjälpmedel för att lösa fler av kundernas avloppsproblem. 

1975, när tekniken hade utvecklats för att kunna effektivisera arbetsdagen införskaffades komradio, på så vis kunde man radiodirigera bilarna till olika uppdrag. En antenn utplacerades högt upp på ett tak och plötsligt hade man direktkontakt mellan kontoret och bilarna. Kontoret var beläget i Årsta, Stockholm.

1982 blev Sven ensam ansvarig för företaget. Sven har alltid varit intresserad av marknadens tekniska utveckling och tog tidigt hjälp av nya tekniska lösningar. Både när det gällde bilarnas utrustning, mobiltelefoni samt kontorsutrustning. Första generationens pc, kopiatorer etc. togs tidigt i bruk för att underlätta det administrativa på företaget.


Uppdragen växte alltmer i både antal och storlek, ett flertal fastighetsbolag, har varit trogna kunder sedan starten. Goda rekommendationer från tidigare kunder hjälpte också till att bidra till nya uppdrag. Egentlig marknadsföring var inte att tala om, den marknadsföring som gällde bestod av mindre annonser i telefonkatalogen, sponsring samt att ha spolbilar märkta med företagets namn och telefonnummer.

1980-talet filmningsteknik av rör började dyka upp på marknaden som ett populärt hjälpmedel för att inspektera och dokumentera rör från insidan. Den första kameran som MASAB införskaffade 1982 kostade ca 100 000 kr. Dess kostnadseffektivitet minskade dock i rask takt i och med att den allt som oftast behövde lagas för en kostnad uppåt en 10 000 kr varje gång. 
Enligt Sven var den nog mest lämpad till att bara filma raka rör… och så ser ju verkligheten inte riktigt ut …så småningom utvecklades det en CCD-kamera som filmade i svartvitt och senare även i färg 

IPEK Kameran används ännu i dag och i filmat material och dokumentation kan man få både på video och DVD och CD

1987 köptes den första spolbilen som var fullständigt utrustad och anpassad för sitt användningsområde, strax därpå köptes ytterligare två liknande fordon. 
Det var under denna period som Roger, den ena av Svens söner kom in i företaget och fick lära sig allt från grunden. Denna tradition att ständigt utveckla bilarnas och medarbetarnas kapacitet, tekniskt och miljömässigt gäller än idag. Traditionen från 1958 lever därmed vidare. Företaget MASAB består i dag av 12 medarbetare och har en fordonspark bestående specialutrustade och ändamålsenliga fordon.
MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som är rörinspektör och står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...