Etablerat 1958
Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Service
Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.
 

Högtrycksspolning

Rengöring av avloppssystem sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning. Det är det bästa och snabbaste sättet att få ett avloppssystem rent och vi använder oss av helt vanligt vatten. Vid högtryckspolning spolas vanligt vatten med högt tryck bakåt genom ett munstycke och slangen dras framåt i ledningen och avlagringar och föremål i ledningen lossnar av kraften i vattenstrålen och transporteras sedan bort med vattenflödet.

När det gäller vattentryck skall det ej vara för högt utan man tvättar istället ett flertal gånger så inte ledningssystem skadas, vårt jobb är att förlänga livslängden på befintliga system. Den hårda ytan som finns i en stam skall vara kvar efter en rengöring. Om man utför rengöring så gods i stam kommer fram så startar en ny korrosioncykel och rosten kommer snabbare.

Vi utför alla typer av akuta arbeten med stopp i vattenlås/stick/stammar men även totalt underhållsspolning av fastigheters avloppssystem med efterföljande garantier.

Mindre högtrycksmaskiner finns på marknaden som kan vara bra om de används på rätt sätt, man måste köra många gånger innan man får rent. Här är det viktigt att man kontrollerar vilka garantier som ges på rengöring. Beställare kan ju inte krypa in i rör och se hur pass rent det blivit.
MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som är rörinspektör och står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...