Etablerat 1958
Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Service
Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.
 

Rörinspektion

Rörinspektion med kamera är vanligt vid upprepade avloppsstopp och för att finna orsak till uppkomna problem samt att kartlägga driftsstörningar.

Genom rörinspektion kan man också göra rörlokalisering när ritningar förkommit eller saknas.

Rörinspektion kan påvisa främmande föremål,  avlagringar , sprickor eller skarvförskjutningar

Rörinspektion används också för att statusbedömma ledningar inför ev. stambyte eller vid om eller tillbyggnad.

Innan rörinspektion utförs bör man oftast högtrycksspola ledningen för att rengöra samt för att möjliggöra framkomlighet för kameran samt för att få en tydlig bild.

Vid rörinspektion är det bra om vi får ta del av befintliga ritningar på avloppssystemet för att på denna kunna märka ut exakt vad och var som har observerats.  Det är också mkt lättare att för dig som kund att få en uppfattning om var olika ting har observerats i det befintliga ledningssystemet.

Efter utförd rörinspektion erhålls en CD skiva på filmat objekt samt en skriftlig dokumentation/ protokoll med observationer och kommentarer.

Observationer:

För att kunna göra en värdering av observationer vid en rörinspektion används gradering för att tydliggöra bedömning av skador eller hinder samt en analys av risken för framtida driftsstörningar.

Gradering 1 Observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftsstörning eller följdskada.

Gradering 2 Observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas för ev. framtida åtgärd

Gradering 3 Observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

Bedömningarna innebär ingen rekommendation av åtgärder utan avser att användas som ett beslutsunderlag för beställaren.

Korrosionsprover

Utföres bl a för att bedömma godstjocklek samt kvarvarande livslängd. Ett korrosionsprov tages lämpligen på av oss anvisad plats. Därefter skickas rördelen på analys.

 

Avloppsproblem/ symtom

Dålig avrinning kök

Möjlig orsak: Matrester eller dyligt i vattenlås, dåligt fall på grenledningar, skarpa böjar  eller dålig avluftning. Pålagringar på rörets insida= endast en liten dimension kvarstår för avrinningsmöjlighet

Åtgärd: Hetvattenspolning / högtrycksspolning

Dålig avrinning eller stopp i  badrum

Möjlig orsak: Hår och tvålrester som stoppar upp i vattenlås. Pålagringar på rörets insida. Nedspolade främmande föremål, snålspolande wc- stolar = dåligt vattenflöde i avloppet.  Långa liggande sidodragningar.

Åtgärd: Rensning/ högtrycksspolning

Avloppslukt i lägenheter

Möjlig orsak: Trasiga vattenlås eller golvbrunnar. Otäta anslutningar, eller tilltäppta avluftning. Undertryck i ventilationssystem.

Åtgärd: Kontroll/ byte av vattenlås. Tätning, kittning av anslutningar. Spolning av grenstick eller avluftning för att återställa avloppssystemet.

Lukt från källare

Möjlig orsak: Otäta rensluckor, trasiga brunnar. Dåliga rör med läckage. Igensatta golvbrunnar eller vattenlås.  Igensatt eller full fettavskiljare/ oljeavskiljare.

Åtgärd: Hetvattenspolning / högtrycksspolning. Tätning eller lagning. Tömning och rengöring av avskiljare.  Felsökning med rörinspektionskamera.

 

Beträffande garanti efter utförd stamspolning

Gäller EJ vid stopp orsakade av:

• Hyresgästens försumlighet / vårdslöshet

• Främmande föremål såsom disktrasor, golvtrasor leksaker, tops ( bommullspinnar)

• Doft/rengöringsbehållare för wc, bindor, tamponger kondomer, handtorkpapper, korkar till schampo/balsam flaskor, kattsand etc.

• Kaffesump/ matrester etc.  i  vattenlås kök, handfat och golvbrunn

• Tekniska installationsdefekter som inte åtgärdats efter rapport av entreprenören

• Stopp orsakade pga bristande spolfunktion i WC- stol.

• Stopp  i grenledning från kök o badrum som kan hänföras till hyresgästen försumlighet eller vårdslöshet.

 
MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som är rörinspektör och står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...