Etablerat 1958
Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Service
Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.
 

Aktuella tips

1. Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.

2. Kom ihåg! Toaletten är ingen papperskorg! Endast toalettpapper ska spolas ned i toaletten. Se till att du har en papperskorg placerad även i badrummet.

3. När det gäller köksavlopp och stekflott, häll inte ut det i avloppet! Låt stekpannan svalna och  torka ur fettet med hushållspapper i stället! Fettet som hälls ut lägger sig som en hinna i rören och täpper till dem.

4. Kaustiksoda kan lösa upp hår och ludd, men inte fett. Kaustiksoda är ett starkt frätande ämne som inte bara är en hälsofara utan också skadar miljön och avloppsrören. En hetvattenspolning med högtryck eller maskinrensning är ett mycket miljövänligare alternativ när du har problem med dina avlopp! Om kaustiksoda ligger kvar i rören när de ska rensas riskerar vi som reparatörer eller du själv att få allvarliga frätskador i ögon och på händer.




MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som är rörinspektör och står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...