Etablerat 1958
Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Service
Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.
 

Våra tjänster

Högtrycksspolning

Rengöring av avloppssystem sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning. Det är det bästa och snabbaste sättet att få ett avloppssystem rent och vi använder oss av helt vanligt vatten.

Slamsugning

Vi tömmer och rengör oljeavskiljare, fettavskiljare samt suger ur pumpgropar samt dagvattenbrunnar.

Rörinspektion

Rörinspektion med kamera är vanligt vid upprepade avloppsstopp och för att finna orsak till uppkomna problem samt att kartlägga driftsstörningar.

Maskinrensning

I de fall högtrycksspolning inte räcker som åtgärd kan man göra maskinrensning.


Skriv ut den här sidan Skriv ut


MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...