Etablerat 1958
Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Service
Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.
 

Om Masab

Vi på MASAB har specialiserat oss på såväl invändiga rör i fastigheten liksom anslutande utvändiga rör. Vi har lång och gedigen erfarenhet.

Serviceavtal ( årsavtal ) upprättar vi gärna löpande, vi lämnar anbud för större uppdrag och vi arbetar med fast timpris enligt fastställd prislista.

Dålig lukt från avloppet?
Avlagringar bildas i alla avloppsledningar. De består av tvålfetter, matfetter kalksten eller urinsten. Detta medför att flödet av vattnet i ledningarna avtar när rören bliralltmer igensatta. WC-stolar och golvbrunnar sugs då tomma i vattenlåsen. Den dåliga lukten blir ett faktum. Vi spolar rören rena på ett miljövänligt sätt, med vatten under kontrollerat högt tryck. Mycket effektivt!

Vi rensar stuprör och gårdsbrunnar, rensar också stopp i sopnedkast och rengör soprum. Tänk på att igensatta stuprör kan ge omfattande och dyra skador på fasader och i värsta fall orsaka mögel i källare. Kontakta oss i tid så spar du pengar.

Avloppstopp/ stamstopp kan undvikas genom regelbunden tillsyn- och underhåll, innan stoppet är ett faktum. En regelbunden genomgång av avlopp och brunnar är en billig investering som kan bespara er de stora skador och belopp som en översvämning kan orsaka.

Slamsugning av brunnar och fettavskiljare bör göras regelbundet. Annars kan innehållet följa med ut i ledningarna och orsaka kostsamma stopp.

Grovsanering/ våtsug vid olycka, då gäller det att sanera bort avloppsvattnet i lägenheten eller kälarutrymmet så snabbt som möjligt. Vi finns snabbt på plats och hjälper dig att lösa ditt problem.

Rotskärning och hydralisk fräsning av rör avlägsnar rotinträngning, med hjälp av vår specialutrustning. Hårda avlagringar och hårda föremål som orsakat totalstopp i avloppsledningar kan också tas bort .

TV inspektion och rörgranskning utförs snabbt och säkert med vår specialutrustning. Vi kan med vår specialkamera inspektera, konstatera, kartlägga och dokumentera de mest komlicerade och dolda felen innan du slösar bort tid och pengar med dyrbara felsökningar i form av grävning eller upphuggning . En mycket bra metod att använda vid övertagande av befinliga avloppsanläggningar!
MASAB söker Auktoriserad Rörinspektör

Vi behöver dig som är rörinspektör och står emot trycket när det går för högtryck. MASAB är ett framgångsrikt företag inom högtrycksspolning, slamsugning, rörinspektion och sanering.
Mer info...

 

Kom ihåg att i tid beställa tid för tömning av gårdsbrunnar för att undvika kostsamma översvämningar! Om du har stopp i stuprören eller igensatta hängrännor fungerar inte ditt avloppssystem för dagvatten. Fukt kan då tränga in i fastigheten i stället för att det leds bort.
Mer tips...